Attention ALLE Politi Agenter

Attention ALLE Politi Agenter

.

1, Der er kun 2 retskredse, en af de “døde via samtykket/trueslen fra KRONEN/KÆLLINGEN døde moder” og en af, for, de levende, hvor den døde korporative fiktion er KRONEN KORPORATION/KORPUS, og den levende er jeg, vidnet til dine forhåndsforbrydelser/forbrydelser via din HENSIGT,

2, Dit lydige og villige samtykke til at bære en firma uniform er prima facie bevis på din INTENTION om at begå forbrydelser via udeladelse/provision, medvidende/uvidende hvor din uvidenhed ikke er og aldrig bliver et forsvar i enhver levende ret hvor du vil være privat retsforfulgt i din levende status af alle, der BEVIDNER dine handlinger som du er kendt for.

3, Enhver/alle gange du spørger, med hensigt, om at få oplyst et gyldigt navn begår du faktisk pre-mediteret mord med fortsæt til at dræbe et levende væsen ved hjælp af et dødt juridisk navn for at opnå en falsk retskreds, hvor disse svig/forbrydelser allerede er velkendt for millioner og hvor disse handlinger er en forbrydelse imod menneskeheden og dit spirituelle selvmord,

4, Din Herre, den døde KRONE firma (ejerne heraf), som du er i åndelig kontrakt med via din lydige og villige hensigt om at samtykke via sværgede eder som gør dig til ‘død af samtykke’ og uden en stemme i enhver/alle retsale af de levende hvor du kan og vil blive retsforfulgt for dine forbrydelser i en levende retssal,

5, Fødselsattesten er vidnesbyrd om og prima facie bevis på KRONE ejerne /din Herre’s hensigt om at bedrage og begå forbrydelser imod menneskeheden, som du, med din svorne ed er fuldt meddelagtig i og ansvarlig for, om dine HANDLINGER er, af, for kommision/udeladelse, bevidst/ubevidst for så vidt som du nu har bevis for det modsatte af dine “overbevisninger” og dine “handlet i god tro” er du underlagt den levende kontrakt med mig, det levende vidne der henviser til, at du har givet dit segl på dette dokument via DNA pagt,

Du har nu et valg at træffe og et, der vil definere hele din eksistens uanset dine programmerede overbevisninger, meninger, træning, indoktrinering osv., siden din fødsel;

Du kan vælge at være slave af en anden hvor nogen/alle, der er dine overordnede er dine herrere;

Du kan hævde at være fri men vi ved hvordan det er og du er bundet af denne kontrakt som du nu holder hvor dit valg har gjort dig til retsmæssig indehaver uden fortrydelsesret, den er nu din og du er fuldt pligtig fremover for enhver/alle tiltag om at skade andre via dine nu ikke-uvidende handlinger;

Som et levende vidne uden JURIDISK NAVN/E er du uden jurisdiktion, uden krav, uden myndighed, hvor dine forbrydelser er fuldt synlige og din “død af samtykke” JURIDISKE INSTANS titlel/navn mv, bevidner dit samtykke til at være sådan, uden stemme og uden “licenser” til at bekræfte din natur;

Du står nu i COMMON LAW’s jurisdiktion som en freds OFFICER og enhver/alle handlinger såsom skade, trusler, fordrejninger, bedrag, svindel forsøg osv, gør dig til KRIGSFORBRYDER; Se loven of Nations/Nürnberg principper/Apostolsk brev/e, for så vidt som du fejlagtigt hævder at være retshåndhævende hvor du HANDLER som en politi-k/POLIC-E STATUT PIRAT der arbejder for et PRIVAT SELSKAB og er hermed bevidnet som sådan hvor tab af din ejendom er sædvaneret under lov af Marque, for tilfredshed af enhver/alle der er krænket af dine handlinger; Du er behørigt bemærket;

Hav en god dag!

 Attention ALLE Politi Agenter

BabylonErFaldetlogo

Reklamer

Det Legale Navne Bedrageri

Det Legale Navne Bedrageri

af Criz Haze

Når man bliver født bliver der lavet en fødsels/navne-attest som din mor/far/værge underskriver.

På denne fødsels/navne-attest står der det navn du fik af din mor/far/værge og familienavnet …

I det øjeblik der blev indgået en kontrakt med systemet/Babylon om at fødsels/navne-attesten skulle/blev underskrevet blev der skabt en stråmand/en død fiktiv person med tilhørende nr .. (person betyder maske på latin) som IKKE er dig, det er en død legal/lovlig fiktiv identitet..
DET ER IKKE DIG…

Denne fødsels/navne-attest får så en værdi, den værdi du gennem et helt liv vil kunne bidrage med via din arbejdskraft og hvad det koster at have dig ”gående” og derved bliver attesten til en obligation/a bond – et bånd … disse obligationer bliver så opkøbt og videre soldt.
Husker du filmene .. med James Bond …?!

Fødsels/navne-attesten bliver så bogført og ender i en regersterings-bog som er ejet og copyrighted af KRONEN – The Crown Corporation The City of London, State… Det navn du gik og troede var dit navn er ikke dit navn da der er ophavsret på dette navn … altså, der er COPYRIGHT på navnet.

My NAME is BOND… … (lige i ansigtet…hva?!)

Alt hvad der er regersteret er ejet af KRONEN/The Crown – The Crown Corporation – The City of London, State.

Love og regler, påbud, statuetter og des lign. hvad der er legalt/lovligt eller ikke er legalt/lovligt … vedrøre altså kun det legale/lovlige navn, den døde fiktive person … det vedrøre ikke dig, medmindre du tror det er dig.

Vedkender du dig det legale/lovlige navn vedkender du dig også disse love og regler.. om hvilket så gør dig til slave … en slave af systemet/Babylon, en slave ejet af the CROWN en slave der skal spørge om lov til ditten og datten og rette sig efter de mange gange mest mærkværdige og unfair påbud/regler/love, der for det meste ikke giver nogen mening… what so ever!

Når du vedkender dig at være ”navnet”.. støtter du systemet/Babylon … du holder hjulene i gang… ser du… det giver ingen mening at være uenig med systemets bestemmelser, altså ”brokke sig” over noget som helst, for du kan ikke både puste og have mel i munden på samme tid.

VALGET ER DIT .. er du det legale/lovlige navn eller ikke, eller er du en kontrolleret slave af systemet/Babylon eller ikke?

Mist navnet og og vind gamet.

.

Det Legale Navne Bedrageri

Prometheus Blødte

af Kate af Gaia

 .

Sidste nat døde jeg tusind dødsfald, hver af tusind snit

Og selvom jeg ønsker at forlade denne vej, må jeg forsætte.

Hvor meget mere kan min sjæl udholde, denne tur, der stjæler min ånde?

Når alle omkring mig plukket væk af denne langsomme Promethean død?

.

Dette sted af hjerter, så hurtigt dræner, reserver, dette forgyldte bur

Begravet i retfærdig trøst, skriger ud med naturligt raseri.

Når jeg er faldet, om på ødelagte knæ, skal du gøre ådsler samle det højeste

Hvor krager kagler i kampen, i stilhed, vil jeg græde.

.

Tilgiv dem forsigtigt, med Mors ‘kærlighed, grav dybt, endnu dybere endnu

Som dem, der ernærede sig fra dette udmattede barn, ernær dig efter min vilje

Der stod jeg i sandheder så dybsindige, de blinde øjne for at se,

Som dødeligt kød rådner på deres lemmer, disse levende døde og mig.

.

Kan de da ikke se ud over denne dal, ud over deres fjendlige grænser?

Disse fjolser der søger konflikt, kæder dem stadig til jorden.

 “Jeg er fri!” Råber de fra tårne høje men kender endnu ikke sig selv,

De ser kun kødet, de ikke er, men fanget i illusionernes net.

.

Jeg må slide og stå, jeg vil bløde en anden dag

På en eller anden måde igennem dette tågede plan kan jeg hjælpe dem med at finde deres vej

Til midt jord, hvor ebbe møder flod, balancen i tidevandet At klatre

Olympus ‘forrevne ansigt, hvor Prometheus er bosat.

.

Da hans gave ilden af sandhed, forfædrene af sindet,

Smedet fra hans kød, hans lever revet, hvor i morgen er dag findes,

Hans søgen efter prøvelser fornyer igen det daglige brøds offer

Er, hvor jeg deler disse selvsamme sandheder i den måde Prometheus blødte.

.

Prometheus Blødte 

Original in English ‘Prometheus Bled’ by Kate Of Gaia

kateofgaia

.

Prometheus Blødte

Kontrakter

Kontrakter

af Kate of Gaia

I sandhed, her handler ALT om kontrakter. Desværre stopper de fleste mennesker ved det fysiske aspekt af hvad en kontrakt er, og tænker at det bare et stykke papir eller en skriftligt fremsat aftale uden nogensinde at overveje hensigten. Hensigten er, hvad kontrakten handler om, idet hver tanke er ren uhæmmet skabelse, hvor vi alle laver utallige venstre hjernehalvdels “aftaler” og kontrakter hvert øjeblik af dagen. Derfor er vi nødt til at få kontrol over vores analytiske sind, hvor systemet har trænet det til at tænke på en bestemt måde. Hvis nogen kan kanalisere din hensigt og absolutte skabelses kraft ved at fastholde dig til at tænke på en bestemt måde, hvor magtfuldt er det så ? Dette er selve karakteren af registrering’s fælden. Når du indgår en aftale om at registrere noget, træffer du et valg om at lade en anden styre din guddommelige feminine kreative evne fra kilden. Hver gang du har til hensigt at gøre noget, er det allerede en åndelig kontrakt. Tricket er at få kontrol over denne hensigt og distraktionerne fra denne verden, der pænt passer regningen. Er du fanget i de følelsesmæssige dramaer i det daglige liv? Hvis ja, så er dit sind ejet af illusioner.

Du kan ikke tjene to herrer; punktum. Så hvem og hvad er herrerne? Dette er ren sort og hvid. Der er ingen gråzone på denne her, ingen halvvejs ind og forblive jomfru, ingen næsten gravid, ingen delvise handler med djævelen. I dette spil, er du enten inde eller du er ude, enten i seng med Babylons hore eller ej.

For at illustrere dette endnu klarere, så lad mig sige det på denne måde. Hvis du bærer nogen form for ID, er du en del af denne hore’s system eller ej? Hvis du har en bankkonto, et pas, et lånerkort osv. med dit navn på det, spiller du med horen eller gør du ikke ?

Hvad de fleste mennesker misser, er det faktum, at ligegyldigt hvad du sammentykker med, er du i en åndeligt bindende kontrakt med..slut færdig… Lad mig sige det igen. Hvis du er enig med noget eller nogen, er du dermed bundet af den universelle, naturlige, spirituelle lov og er dermed i kontrakt hermed, uanset hvad aftalen går ud på, og hermed er du bundet til dem du er enige med. Er det klart nok for dig? Jeg vil vente lidt og lade det få mulighed for at synke helt ind, så du selv kan se dit eget engagement med det system, du hævder du væmmes ved. Hvis du stemmer på en, giver du dem din magt, simpelt og enkelt faktum, færdig aftale, så er du ejet, så er du en slave, og sådan er det bare.

Det kan godt være at du ikke har det godt med det, men hvis valg er det?

Vi kan sagtens brokke os over vores situationer her i den fysiske verden, men vi må først og fremmest overveje, hvad vores hensigter og aftaler er, og hvad de manifesterer.

Den fysiske verden er virkningen og den åndelige verden er årsagen, hvor langt de fleste mennesker kun ser tingene fra et fastgroet fysisk synspunkt og er som følge heraf, i gang med at gøre alt omvendt til stor glæde for theoner der styrer systemets hensigt og intention. Menneskeheden er ultra hurtig til at give skylden for de forskellige scenarier de oplever, til udestående kræfter. Og for hver en årsag, er der er en virkning, og for hver virkning, var der en årsag. Hvad folk ikke kan lide at overveje, er det faktum, at de var involveret på alle niveauer, med vilje, og måske uvidende om disse universelle variabler og love. Sålænge vi fortsætter med at blive enige om at handle, vil vi være under fuld effekt/virkning af dem, der styrer pengene.

Lad vær at brokke dig over dine situationer, fordi jeg har brokket nok om mine egne, indtil jeg til sidst voksede op og accepterede ansvaret for mine egne kontrakter og arbejdede ihærdigt på at fjerne den uvidenhed, som gør at jeg befinder mig hvor jeg er nu. 
Et andet aspekt, som folk ikke fatter, er den åbenlyse polaritet som de lever i. Når nogen opfatter noget som ondt og kun ondt, er de polariserede og off center og vil aldrig se udover dualiteten af at være polariseret. Det er kun når man er i stand til at se både godt og ondt i alt, hvilket selvfølgelig ikke altid er lige nemt, at vi begynder at se tingene som de virkelig er. Det er kun, når vi kan se både det gode og det onde i alt, som aldrig er virkelig let, at vi begynder at se tingene, som de virkelig er. Jeg har haft mine møder med ekstrem ondskab og alligevel er det fra netop disse oplevelser at jeg fik den viden jeg har og som jeg kan dele, hvilket jeg ser som noget godt. Det afhænger kun af perspektivet. Hvis dit perspektiv er polariseret til den ene eller anden side vil du, når noget opstår som modsiger din holdning, blive følelsemæssigt berørt og gå ind i en venstre hjernedels chatter, fuldt distaheret. Husk alt hvad du er enig med og i, er du i fuld kontrakt med.

Jeg har nævnt før hvor vanvittigt det er når en fri mand fra landet eller en suveræn borger vil diskutere med en uniformeret abe om at de ikke vil samarbejde, når de jo allerede er bundet af kontrakter bl.a kørekortet og ansøgningen. Dette er den orginale kontrakt som ikke er blevet annulleret på det fysiske plan og så sandeligt heller ikke på det spirituelle. Bare det du tænker at du har brug for et kørekort er samtykke nok til dette ‘game’. For at forstå helheden af dette koncept, så overvej alle de aftaler du igennem hele livet er gået ind i. Så vil du hurtigt se møget samles. Skolesystemet handler i bund og grund kun om at få børnene til at samtykke med det der bliver lært og det handler ikke om hvad der bliver lært. Curiculum betyder intet i forhold til intentionen om programmeringen. Det nok bare at huske den første prøve vi havde for at forstå dette. Når et spørgsmål stilles og kræver et svar baseret på det lærte, bliver du nødt til at være enig i at der et rigtigt svar og et forkert svar i forhold til hvad en anden fortæller dig. Den nemmeste metode at røbe det på, er ved at stille sig selv det simple spørgsmål; skete det overhovedet hvis ikke du var vidne til det, eller er det en andens idé om aftaler du forhandler med.

Hver en ting du har samtykket til men ikke oplevet selv, er en ekstern aftale med en andens’s idé af virkeligheden, hvad siger du til det? Hvem har skabt skolerne, regeringerne, opbygningen af vores samfund og hvordan det bliver varetaget. Svaret er at det ikke var dig, men sandheden er, at bare ved at deltage er du fuldstændig enig i alle de illusioner der foregår. Der kan man tale om en perfekt fælde. Dette er stedet vi alle må starte før vi kan begynde at befrie os selv ved at frigøre vores sind af de programmer der så nøje er indlagt og som er direkte dødelige for vores spirituelle eksistens.

Bare spørg dig selv hvorfor du er den du er og hvorfor du gør de ting du gør. Det typiske scenarie vil være at du enten tilhører den ene religion eller den anden baseret på din familie, dine politiske holdninger er resultatet af de frø der er blevet sået af dit samfund og din tro er fuldt baseret på hvad dine nærmeste lærte dig at tro på uden at stille spørgsmål.

Hvad skal der til før man bryder ud af dette non sense? Du bryder fri i det øjeblik du begynder at slette, vurdere og stille spørgsmålstegn til alt hvad du troede var sandt.

Hvis det ikke var din egen idé, så var det ikke din egen idé og så er bundet af et eller andet som resultat heraf. Jeg uddybede dette i mine essay “Choices” og i “Behold, a White Canvas”. Det er umuligt at vide hvor du skal hen, hvis du ikke ved hvor du har været, således at du har et kompass til at styre dig selv efter. Alt hvad jeg har lært smed jeg i skraldespanden og så gen-startede jeg mit helt eget system. Dette blev engang citeret således; “Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig”. Dette er ikke en bogstavelig udtalelse men snarere en allegorisk. Det som det betyder er, at hvis du gør noget som skaber et problem, så stop med at gøre det. Med det i mente, hvem skaber så dine livs problemer? Hvis svaret er andet end “mig selv” har du stadig lang vej at gå og du er polariseret og udenfor rækkevidde for at se hvad der virkelig sker her. Dette er et game om fyrstedømmer af lys og mørke, tankeformer manifesteret som kun kan eksistere hvor vi er enige og som er alt der kræves for at holde dem i live, helt bogstaveligt. Jeg har simpelthen besluttet at jeg ikke vil være medvirkende til disse aftaler mere og hvor min virkelighed kun involverer det jeg villigt samtykker med i fuldt ansvar for mine egne valg. Det er virkelig enkelt, men ego gør det alt andet end enkelt. Det bliver kun kompliceret fordi det simple ikke kræver drama, distraktioner, følelser etc. Dette er det fundamentale koncept af djævlen og det dybe hav af Scylla og Carybdis hvor detaljer vil gøre at dit sind pilles af stykke for stykke og uvidenheden vil synke hele dit skib. Det er kun i centeret at du kan se begge sider af medaljen, hovedet og halen af dragen som har ejet dit sind sålænge. Du har nu muligheden for at samtykke til dette vanvid eller gøre som jeg at sige nok er nok. Jeg kan ikke sige dig hvor dit punkt for nok er, alt hvad jeg kan sige er at du kan gøre det. Det jeg vil sige om dette er; hvilken som helst seng du vælger at rede er den som du skal sove i og dette vil enten være med Babylons hore eller dine lagner vil være pure og hvide. Jeg foretrækker det sidste.

Du skal ikke tage fejl af dette game, for det er ikke for de knækkede og de svaghjertede. Det vil teste dig til dine grænser, men aldrig udover dette punkt. Du vil blive testet til det punkt som er nødvendigt for at du forstår det og det vil være op til dig hvor langt der skal gå og hvad der skal til, så vælg at være sjælen der er ramt af en fjer eller at have et bjerg læsset af på dig. Hvad der gør det lettest for mig er at vide at jeg ikke er medvirkende årsag til et myrdet barn fordi vi har et system der dyrker krig og sult hvor jeg ikke vil deltage eller hjælpe det ved at være en energikilde via mit uvidende samtykke. Jeg er udbrændt af at høre om folk der proklamerer at de er spirituelle healere eller lignende og som stadig er i seng med horen, den oprindelige kontrakt der annullerer samtlige spirituelle intentioner. 
Du kan ikke både beholde din kage og så samtidig spise den. Dette er det svære valg, men sandheden er at jeg vælger min spirituelle natur som er ubegrænset frem for alle fysiske manifestioner i et helt liv. Valget er så ekstremt og du vil enten tage disse gaver og bruge dem eller du vil være fastkørt med en ny runde af det samme bullshit hvor du starter fuld sovende ligesom i et nulpunkt. Bare spørg dig selv om du er villig til at starte børnehaven om igen eller er du parat til at træde op og klare eksamenen denne gang. Det ikke for at presse men hele universet er i dine hænder uanset hvilke valg du træffer. Udover det, ved jeg hvem jeg er og hvad jeg er nu så mine valg manifesterer sig nu og jeg ser tydeligt hvordan disse valg udspilles hver eneste dag. Det kan du også men så skal du jo vælge, ikk? Babylon’s hore eller DIG? Vælg. Masser kærlighed kate of gaia

.

Kontrakter

Original ‘Contracts’ by Kate of Gaia

Kate Of Gaia’s Website

Legal Name Fraud Radio – Host: Kate of Gaia

.

BabylonErFaldetlogo

.

Babylon Er Faldet

BabylonErFaldetlogo

1. NAVN
Hovednøglen til hele system/KRONE VIRKSOMHEDS spil. Navnet er omdrejningspunktet til hele den legale/kontrol konstruktion.Uden et LEGALT NAVN, som er dit samtykke ved, at vedkende sig at være det sagte navn, kan system vampyerne bogstavligt talt ikke ernære sig af dit livs blod/kreation kilde-energi dette er typisk vist i de fysiske matrialer vi samler.Det er kun samtykket til at være/bruge/have et LEGALT NAVN/Mærke af Dyret som kræves for din absolutte åndelige kontrakt/aftale med djævle motivet til, at være i FULD MAGT OG EFFEKT med dig som SLAVE og dem som HERRER. Som BEVIS, kig og se hvor meget af dit livs/eksistens som indvoldvere et LEGALT NAVN og du vil se foranstaltningen som kontrol systemet har over dig.

2. REGISTER/REGISTRERING
Enhver/alle ting registeret er FULDT OVERGIVET til Kronen UDEN legal regres (retsmidler) indtil sådanne ting er fjernet ved, at afsløre INTENTIONEN af dem som tjener Krone Virksomheden til at begå bedrageri vidende/uvidende. Eks. Et barn der er REGISTERET er KRONE EJENDOM ved den uvidende vedkendelse hvor sandheden af REGISTERING ikke var frembragt om hvilket var den originale INTENTENTION af KRONE VIRKSOMHEDENS TJENERES EJERE, at få mennesker til at ofre deres børn uvidende til slaveri af krop, og dermed sjæl. Det er sjælen de virkelig er ude efter, så hold det i tankerne.

3. PENGE, GULD, SØLV, AKTIVER, BITCOIN osv.
Er ALLE illusioner af værdi hvor DU er den sande skaber af alle fysikske manifestationer. Penge, ekstern værdi, har været redskabet som treide-part ”mellem-manden” som har gjort dræning af din magt muligt. Penge og des lige har kun værdi hvis man er blevet narret til at tro at de har. Denne illusion er den ultimative distraktion og ødelægger af skaber-sjæle, helt bogstaveligt. ALLE penge er basseret på sjæle-KONTRAKTEN almindelig kendt som FØDSELS-ATTESTEN.

4. FØDSELS-ATTESTEN
Den originale synd KONTRAKT. Navnet du tror/kæver som dit er IKKE din kreation. Det ”antagede NAVN” var kreeret af dine forældre/familiemedlemmer/adoptiv forældre, IKKE DIG. Det er en ORIGINAL KREATION manifesteret af en anden, det vil sige, på den ene side, RIGISTERET hvilket gør det til KRONE VIRKSOMHEDENS EJENDOM som tidligere nævnt. Det er ved dette bedrag at DIN sjæl bogstaveligt talt var og er gjort til slave og som ALLE PENGE/GÆLD er skabt af. EN GÆLDS OBLIGATIONS ”værdi” er placeret i FØDSELS-ATTESTEN basseret på det antagede argument af SKAT, LÅN, GÆLD et barn er forvendtet at betale så længe det er en del af dette BEDRAGERI begået mod menneskeheden. eks. Hvis nogen er forventet, at betale en vis mængde i skat ect. I deres livstid, OBLIGATIONEN er derved givet en GÆLDSVÆRDI. Et barn født ind i en rig familie vil have en højere gældsværdi obligation end nogen som er mindere privilligeret mindre opfattet “indkomstgruppe” bedømmelse. Dette er slavehandel på sit fineste som deler og erobre menneskeheden ind i et TJENE/KASTE/HIRAKI system der omfatter planeten.

5. KOMMANDO OG KONTROL
Domstolene og regeringen er system slaverne indenfor, købt og betalt for hvor de sande komando og kontrol aspekter er POLITI/MILITÆR som frontlinje hunde og frygt kontraktore for dem over domstolene og regeringerne så som BANKERNE/RELIGIONER og dem der kontrollere dem. Domstolene er blot fyldstof til denne ”sandwich” af bedrag og illusion. Uden muligheden for at lave en KONTRAKT via enhvert/alle NAVNE ved frontlinje niveau, er hele kontol systemet destrueret, mest vigtigt for dem på toppen af denne åndelige slave pyramide. Uden NAVNET, vil alle niveauer ovenover i sidste ende blive udslettet fuldstændigt.

6. TRIPLE KRONEN
Består af Rom, City of London Crown Corporation (Byen af London Krone Virksomhed) og Washington D.C. De er den uhellige treenighed af 3 i 1, 1 i 3 klart illustreret i Papal Kronen: Religion, for kontrol af tro, sind og åndelighed af menneskeheden, domstole og banker til at kontrollere penge/obligationer og verdens Politi/Militær til at knuse modstand og agere som frontlinje kontraktorer af sjæle ekstraktioner.

7. FYRSTENDØMMER AF MØRKE
Dette er den sande natur af spillet som størstedelen af menneskeheden er blind for. Religioner er blevet brugt til at separere dig fra kilden ved at lavde en tro, at ”gud” er ekstern og bruger ”frelser” programmet til at forstærke dette. Penge er det redskab der er brugt til at holde mennesker i det fysiske-kun rige ved at få dem tilsidesætte en ekstern ”værdi” på alting hvor ingenting ville eksistere uden menneskerne og deres kreativitet.

Fysisk død og ødelæggelse er redskabet brugt til nedtrykke din sande essens som er hele skabelsen selv. Værktøjerne der anvendes er sprog med korruptionen af den rene frekvens intention med flere meninger af samme lyd/frekvens, der bruges ORD og STAVELSER (engelsk: spellings – to cast spells – at fremsige trylleformulare) (helt bogstaveligt), dermed dele og erobre os omdirigere vores energi til DERES kreationer og kontrol.

Disse identiteter KAN IKKE skabe noget da de er sjæle-løse og der igennem helt og aldeles magtløse. De ved dette, og er absolut skrækslagne, fordi dette staver/spells deres undergang, en gang for alle. Vi er liv med bevisthed hvor disse identiteter er bevisthed uden liv/sjæl/ånd. De er FULDSTÆNDIG OG UDELÙKKENDE AFHÆNGIGE af at få vores SAMTYKKE eller åndelige kontrakt aftale og dette er nemt opnået gennem NAVNE bedraget, købe folk, egoistiske bekvemligheder ect. Hele deres korthus/pyramide er BASERET på denne fakta. Vi er benzinen til deres system/vogn. Uden åndeligt brændstof, er de ødelagt.

Det største program vi render ind i med masserne er den store vandtro til deres egen magt og hvem de virkelig er. Et mesterligt job er gjort for at få menneskeheden til dette niveau af åndelig svaghed og komplet uvidenhed. Det var intentionen at korrumpere de gamle sandheder, omskrivning af vores fortid og præsentere dette i skolerne, kirker og alle niveauer af ego akademier. Gentag løgnen ofte nok og folk vil tro den. Det er langt lettere at en sælge en kæmpe løgn til masserne end at sælge os dem en efter en.

Medierne er hoved redskabet af tanke distration og manipulation til at forstærke løgnene vi var fyldt med som børn og op til vores nuværende tilstand. Vi har mange sjæle-løse identiteter på denne planet langt de fleste er anbragt i positioner af magt og kontrol, det være sig politi, domstolene, kirker, regeringer, skoler, militær på alle niveauer. Frygt er deres eneste værktøj og når man ser ens sande udødelige natur, så bliver man urørlig: bogstaveligt talt.

Masse hypnosien af menneskeheden er dyb og du vil møde all nivuer af modstand fra venner, familie, arbejds kollegier ect. Du skal ikke bekymre dig om at forsøge at vække dem der vedkender sig at være døde. Kendsgerningerne til at bevise dette er lige der for alle at se så det er op til dem at kigge, ikke dig. Helt simpelt plant et frø og gå igen. De er de samme som i allegorien Noa’s Ark som kom for sent; lad dem drukne.

Vi er nu ved kulminationen af at tilintetgøre disse identiteter en gang for alle og de trækker al frygt-porno’en ud, illusioner og desperattions propper og i den proces synker de deres ejet skib hvor jeg nu bare giver dem en bedere proptrækker. DIG og kun DIG kan redde dig selv ingen anden kan så stop med at slå dig selv ihjel ved at prøve på det. Lad de døde begrave de døde og måske vil de finde ud af det i næste runde men de er IKKE din bekymring. Hold kursen. Vejen hjem er sandheden kun og intet andet. Din villighed til at stå i sandheden er din alene og til den grad du vil stå vil være den samme grad du vil blive urørlig åndeligt. Som foroven, således forneden trods alt. Der er ingen ”gylden middelvej” her, du er enten inde eller ude af Babylon.

Du er enten herre eller slave, dødelig eller udødelig. Sjælen, DIG, er uendelig mens kroppen blot er en biologisk computer du operere. Din computer er infiltreret og korruperet (reptil hjernestamme/sammen smeltede kromosomer) og separeret fra hjerte kilde sind. De sjæle-løse kan ikke erfare medfølese så lad være med at forvendte at de kan. De er de samme som disse terminator droner i filmene, programmeret til kontrol og drab uden anger og er lette at få øje på. De er over det hele inkulderet din ejen familie, venner, ect. Og alt du behøver at gøre er at ”føle” dig vej igennem. Lad dine instinkter og dit hjerte være din guide.

Vi renser denne virkelighed for disse parasitter eksponentielt nu hvor universel lov hersker suverænt hvor ingen skal eller kan overtræde. De er mestre i bedrag så lad ikke din kærlige medfølese blive brugt imod dig, noget der har været deres mest magtfulde værktøj. Bio Borg identiteterne er allerede livsløse og er afhængige af at være i stand til at suge livet ud af dig men, som enhver vampyr, kan de ikke komme ind i din reallitet uden din invitation. Enhver brug af det legale NAVN er den eneste invitation de behøver så det er bedst at klippe dine bånd og samtykke til det. Bare forstå dette koncept og du har allerede klippet marionet dukke-trådene og din kausale evne returnerer øjeblikkeligt i forhold til din evne
at være ansvarlig med det ultimat af beføjelser.

Til de ”levende døde” (og du ved hvad du er), din tid er ovre, dine bedrag er magtesløse og lidt efter lidt i nuet bliver du slettet fra bevidstheden for den invaderende parasit du er. Vi af den levende sjæl er vågne, bevidste og genvinder vores virkelighed, hvor din aldrig eksisterede. Kort fortalt, ja, du er dømt.
Ha en god dag! Kate!!!

Babylon Er Faldet 

Original ‘Babylon Is Fallen’ by Kate of Gaia

 

 

Kate Of Gaia’s Website

Legal Name Fraud Radio XT

BabylonErFaldetlogo

 

.